دسته رنگ صفحات کورین LG

Solid

Lucent

Granite

Lucia

Volcanics

Aster

Marmo

Sparkle

Perna

 

صفحات کورین LG ساخت کشور کره می باشند.

جهت خرید رنگهای موجود به فروشگاه سایت مراجعه نمایید.