راهنمای استفاده از خدمات

 

1- ابتدا اشاره گر ماوس را مطابق شکل بر روی گزینه خدمات برده و روی آن نگه دارید:

 

راهنمای استفاده از خدمات

 

2- در قسمت خدمات گزینه اول سفارش خدمات و گزینه های بعدی لیست خدماتی است که شرکت ما می تواند به شما ارائه دهد که اگر می خواهید در مورد هرکدام از خدمات اطلاعاتی کسب کنید بر روی اسم خدمات (برای مثال کناف) کلیک کنید و صفحه ای همراه با توضیحات کناف برای شما باز می شود مانند شکل:

 

راهنمای استفاده از خدمات

 

راهنمای استفاده از خدمات

 

3- بعد از کسب اطلاعات از سرویس ارایه شده در پایان توضیحات یک لینک به اسم سفارش خدمات مشاهده می کنید، روی کلمه سفارش خدمات رفته و کلیک کنید:

 

راهنمای استفاده از خدمات

 

4- پس از کلیک بر روی سفارش خدمات فرم سفارش برای شما باز می شود مانند شکل:

 

راهنمای استفاده از خدمات

 

5-در فرم سفارش خدمات می بایستی تمام اطلاعات خواسته شده (مخصوصا اطلاعات ستاره دار) به وسیله شما در محل مشخص نوشته شود و در قسمت (خدمات مور نیاز متقاضی)،  خدماتی که از ما جهت ارایه می خواهید را تیک بزنید.

6- در پایان فرم سفارش خدمات در قسمت (شرح درخواست)، اگر توضیح خاصی جهت ارایه خدمات از ما می خواهید را بنویسید و در پایان در قسمت تاییدیه در کنار نوشته (کلیه مشخصات فوق را به طور کامل و درست وارد نموده ام)، تیک را زده و در آخر روی کلید (ارسال)، کلیک نموده تا درخواست شما برای ما ارسال شود.

 

راهنمای استفاده از خدمات