طراحی و اجرای کابینت

در طراحی و اجرای کابینت موارد مختلفی دخیل می باشند که باید با ترتیب و اولویت بندی مناسب انجام شوند.

هر گونه کوتاهی یا عدم برنامه ریزی در مسیر انجام پروژه سبب طولانی شدن زمان اجرا خواهد شد. طولانی شدن زمان اجرا سبب نارضایتی خریدار و کار فرما می گردد، و در نهایت تمام جذابیت و زیبایی آن را از بین خواهد برد.

مراحل طراحی تا نصب و اتمام یک پروژه کابینت آشپزخانه با شرح کامل در زیر آورده شده است.

جهت مطالعه کامل هر بخش بر روی آن کلیک نمایید.

 

انواع کابینت

طراحی کابینت

قسمتهای مختلف کابینت

مواد مورد نیاز جهت ساخت کابینت

ساخت کابینت

نصب کابینت

نگهداری کابینت

 

 

سفارش خدمات